සංයුක්ත යන්ත්ර

  • පසුපස පිරවුම් ද්රව්ය සංයුක්ත කිරීම සඳහා කැණීම් සංයුක්ත රෝදය

    පසුපස පිරවුම් ද්රව්ය සංයුක්ත කිරීම සඳහා කැණීම් සංයුක්ත රෝදය

    අත්කම් සංයුක්ත රෝදය යනු අගල් සහ අනෙකුත් අපිරිසිදු වැඩ නැවත පිරවීමේදී අඩු මිලකට අපේක්ෂිත සංයුක්ත මට්ටම් ලබා ගැනීමේ විකල්පයකි.කම්පන යන්ත්‍රයක් හා සසඳන විට, ජලය, ගෑස් සහ මලාපවහන මාර්ගවල සන්ධි ලිහිල් කිරීම, අත්තිවාරම්, ස්ලැබ් හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ වලට හානි කිරීමේ කරදර වළක්වා ගැනීමට සංයුක්ත රෝදයට හැකි වේ.ඔබ ඔබේ සංයුක්ත රෝදය වේගයෙන් හෝ සෙමින් චලනය කළත් ඔබට එකම සංයුක්තයක් ලබා ගත හැකිය, කෙසේ වෙතත්, කම්පන යන්ත්‍රයක චලනය වන වේගය සම්පීඩනයට බෙහෙවින් බලපායි, වේගවත් වේගය යනු දුර්වල සංයුක්තතාවයයි.

  • පස ඵලදායී ලෙස සංයුක්ත කිරීම සඳහා කැණීම් යන්ත්‍ර හයිඩ්‍රොලික් සංයුක්ත

    පස ඵලදායී ලෙස සංයුක්ත කිරීම සඳහා කැණීම් යන්ත්‍ර හයිඩ්‍රොලික් සංයුක්ත

    අත්කම් හයිඩ්‍රොලික් ප්ලේට් කම්පැක්ටර් යනු අගල් කැපීම, බැම්ම ඉදිකිරීම, බිම් මට්ටම් කිරීම, මාර්ග ඉදිකිරීම, ගොඩනැඟිලි අත්තිවාරම සහ බෑවුම් සංයුක්ත කිරීමේදී පස ඵලදායී ලෙස සංයුක්ත කිරීම සඳහා හොඳ විකල්පයකි.Excavator Plate Compactor යනු රළු සංයුක්ත මෙවලමක් වන අතර එය මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරන අතර තවත් වැඩ ඉක්මනින් නිම කිරීමට උපකාරී වේ.