තණකොළ කපනයන්

  • තණකොළ කපනය

    තණකොළ කපනය

    තණකොළ, බුරුසු සහ කුඩා ගස් කැපීම සඳහා කදිම මෙවලමක් ලෙස, skid steer brush cutter ගොවිපල සහ නාගරික කටයුතුවලදී බහුලව භාවිතා වේ.ඝන ව්‍යුහය සඳහා බුරුසු කටර් ශරීරය තැනීමට අපි ඉහළ ශක්තියෙන් යුත් වානේ Q355 ගන්නා අතර තියුණු හා කල් පවතින කැපුම් තලය සෑදීමට NM400 වානේ ගන්න.